Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 1

Sedmý traktát مقالة díla ספר המצוות je věnován potravinám, úvodní část tohoto traktátu pojednává o Tórou povolených živočiších.

Věz, že Stvořitel, budiž pochválen, na nás ve Své Svatosti pamatuje, neboť jsme s Ním spojeni smlouvou věčnou, a protože nás vyvolil a učinil nás Svým lidem a Svým dědictvím.
Proto nám zakázal to, co nás od Jeho Svatosti vzdaluje, a přikázal nám to, co nás k Jeho Svatosti přibližuje.

Vyjádřit se podrobně ke všem těmto zákazům a příkazům by bylo značně zdlouhavé, a v této knize k tomu nemám dostatek prostoru; proto se budeme zabývat pouze rituální způsobilostí potravin a Tórou povolenými a zakázanými živočichy.

Hle, Alláh* nám zakázal ty živočichy, kteří zbavují jiné živočichy duše, tedy ty živočichy, kteří se živí jinými živočichy, a povolil nám ty živočichy, kteří tak nečiní.

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.

Povolil nám zvířata, která splňují následující tři kriteria: mají kopyta, mají kopyta úplně rozpolcená a jsou přežvýkavci; o těch nám Tóra říká: ty smíte jíst. (3M  11:3)

Všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcená, přežvýkavce mezi zvířaty; ty jíst smíte. (5M 14:6)

Zakazuje nám všechna zvířata, která nesplňují byť jen jedno z těchto tří kriterií.
Jako příklad jsou nejprve uvedeny tři druhy zvířat, která přežvykují, ale nemají kopyta*, konkrétně je zmíněn velbloud, daman a zajíc.
Následně zakazuje ta zvířata, která splňují pouze dvě kriteria: mají kopyta, mají plně rozdělená kopyta, ale nepřežvykují; také tato zvířata jsou pro nás nečistá, nesmíme je jíst a nesmíme se přiblížit k jejich zdechlině, jak je psáno:
Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý; vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí. (3M 11:4-8)

* Dva mohutné prsty velbloudů a jiných mozolnatců, které tvoří ploché nášlapné mozoly a krátké ploché paznehty nehtovitého tvaru, nejsou klasickým kopytem ostatních sudokopytníků a v minulosti byly považovány spíše za tlapu než kopyto, proto je velbloud zmíněn spolu se zajícem a damanem - poznámka překladatele.