Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 11

Řez je veden na přední straně krku v blízkosti hlavy tak, že je přerušena trubice přivádějící vzduch, tj. hrtan a trubice přivádějící potravu, tj. jícen, dále pak musí být řezem přerušeny obě krční tepny (levá i pravá) nacházející se po stranách hrtanu a přivádějící krev od srdce; proříznutí hrtanu způsobí přerušení dýchání, proříznutí jícnu zajistí odtok krve, proříznutí krčních tepen způsobí okamžitý pokles krevního tlaku a tedy i okamžitou ztrátu vědomí, a také rychlé vykrvácení.
Přípustná je pouze taková porážka, během které dojde k úplnému proříznutí všech čtyř orgánů, nebo pokud jsou všechny čtyři orgány z větší části proříznuty. 

Nepřípustná je taková porážka, při níž je řez veden v části krku, která je blíže hrudníku, a to ani v případě, že byly přerušeny všechny čtyři orgány; maso získané tímto nevhodným způsobem je zakázáno konzumovat.
Porážka musí provedena jedním řezem vedeným pod tlakem od sebe a následně vedeným pod tlakem zpět k sobě.
Řez musí být veden minimálně dvěma tahy.
Porážející musí začít řez na své straně, vést ho směrem od sebe na druhou stranu krku, a pak zpět k sobě, tak aby se nůž vrátil do stejné polohy, v jaké byl před začátkem řezu.

Pokud porážející podezření, že nebyly proříznuty všechny čtyři orgány, musí v řezu pokračovat, dokud nedojde k jejich proříznutí.
Porážka musí být provedena nepřerušovaným řezem.
Pokud by během porážky došlo k přerušení řezu a následující řez by byl veden se zpožděním, nešlo by spolehlivě vyloučit, že došlo k úhynu zvířete udušením; proto je tento způsob porážky zakázán.

De facto to znamená, že porážka nebyla řádně dokončena.
Také v případě, že se porážejícímu v průběhu porážky něco stane a porážka je přerušena, nebo když se porážející během porážky lekne a v úleku vyndá porážkový nůž z krku zvířete, není porážka řádně dokončena a maso se stává nezpůsobilé ke konzumaci.
Přerušení porážky se říká
שהייה což znamená zdržení, zpoždění, prodlení. 

Pokud toto přerušení trvá jen pár okamžiků a je jisté, že zvíře neuhyne před dokončením řezu, je povoleno řez dokončit a poražené zvíře je způsobilé ke konzumaci.

Pokud porážející ještě nezahájil řez, ale pouze má v ruce nůž a porážené zvíře je svázané a něco mu zabrání zvíře porazit, je nutné zvíře uvolnit; teprve poté je možné ho znovu svázat a řádně porazit.