Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 13

Porážející je před porážkou povinen pronést požehnání.

Pokud je poráženo domácí zvíře, pronese: Pochválen budiž, יהוה, Bože náš, králi světa, Jenž jsi nás posvětil příkazy Svými a nařídil jsi nám rituální porážku (šchitu).
Pokud je poráženo domácí ptactvo, pronese: Pochválen budiž,
יהוה, Bože náš, králi světa, Jenž jsi nás posvětil příkazy Svými a nařídil jsi nám rituální porážku (šchitu) čistého ptactva.
Pokud se jedná o divoké zvíře nebo ptáka, je potřeba zakrýt krev zeminou, neboť je psáno v Písmu Svatém:
Kdokoli z Izraelců i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, uloví zvíře nebo ptáka, které se smí jíst, nechá vytéci jeho krev a přikryje ji prachem. (3M 17:13)

Lovec by měl při zakrývání krve zeminou pronést následující požehnání: Pochválen budiž, יהוה, Bože náš, králi světa, Jenž jsi nás posvětil příkazy Svými a nařídil jsi nám překrýt prachem krev ulovené zvěřiny.
Podobné požehnání pronášíme, když zakrýváme zeminou krev uloveného ptáka: Pochválen budiž,
יהוה, Bože náš, králi světa, Jenž jsi nás posvětil příkazy Svými a nařídil jsi nám překrýt prachem krev uloveného čistého ptáka.

V případě, že nejsme schopni identifikovat, zda se jedná o zvíře domácí či divoké, je nezbytné zakrýt krev zeminou.

Ten kdo krev záměrně nezakryje zeminou, bude Alláhem* přísně potrestán.

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.

Pokud lovec nezakryje krev zeminou neúmyslně, je povoleno maso konzumovat.
Pokud si někdo všimne, že krev nebyla zakryta, nechť ji zakryje; pokud lovci někdo nebo něco brání krev zakrýt, může jí zeminou zakrýt jiná osoba, nicméně je lepší když jí zakryje sám.

V případě, že bylo uloveno několik zvířat najednou, není potřeba zakrývat krev každého zvířete zvlášť, je povoleno zakrýt krev všech ulovených zvířat najednou.
Pro překrytí krve je nejvhodnější zemina (hlína, půda), která se hebrejsky označuje jako
עָפָר.
Protože rostliny rostou i v písku, zahrnuje termín
עָפָר i písek, ač se označuje jako חוֹל.*

* Autor použil judeo-arabský výraz ramal رمل.

Pokud není k dispozici zemina עָפָר ani písek חוֹל je přípustné zakrýt krev popelem, neboť je psáno: Vezmou trochu popela מֵעֲפַר z krávy spálené k očišťování od hříchu. (4M 19:17)

Rituální porážce se detailně věnují mnohé spisy.
Například dílo velkého knížete Šeloma ha-nasi (mír s ním), dále pak dílo mého učitele Izraela ha-dajan Magrebí (věčné paměti), dílo mého učitele rabbi Izraela ben Chagak (požehnané paměti) a dílo mého učitele Jefeta ben David ben Zagir (nechť ho provází Duch Boží), a také díla mnohých dalších.

Ten kdo se chce naučit dokonale ovládat umění rituální porážky a vše co je s ní spojeno, musí si důkladně nastudovat nejenom vše, co bylo zmíněno, ale také ספרי מצוות zmíněných učenců (požehnané paměti).