Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 9

Znaky zvířat, které je povoleno porážet, jsou definovány zcela jasně; a není pochyb ani o tom, že Izraelita nesmí ve stejný den porážet nejenom matku mláděte, ale ani jeho otce, a to bez ohledu na to, zda je mládě sameček nebo samička, neboť Alláh* nám přikazuje: Kus skotu** nebo bravu*** neporazíte v týž den s jeho mládětem. (3M 22:28) 
To samozřejmě platí pouze v případě, pokud víme, nebo máme důvodné podezření, že je daný dospělý kus otcem nebo matkou mláděte.
Pokud dojde k záměrné porážce mláděte, a nedopatřením dojde stejného dne i k porážce jeho otce nebo matky, je povoleno konzumovat maso poraženého mláděte, neboť to bylo poraženo v souladu se Zákonem, není však dovoleno konzumovat maso poraženého otce nebo matky mláděte, neboť porážka neproběhla v souladu se Zákonem.
Pokud ale došlo k porážce mláděte a jeho otce nebo matky v jeden den záměrně, je zakázáno konzumovat jak mládě, tak i otce nebo matku.
Pokud byl ve stejný den záměrně poražen otec nebo matka mláděte, mládě však bylo poraženo nedopatřením, je povoleno konzumovat pouze mládě, konzumace poraženého otce nebo matky je zakázána.

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.

** שׁוֹר podstatné jméno mužského rodu - vůdce stáda hovězího dobytka (býk)

*** שֶׂה podstatné jméno mužského rodu - jeden kus ze stáda ovcí nebo koz (bez ohledu na pohlaví)

Pokud se někdo zeptá: Hle, Písmo Svaté hovoří pouze o samci a jeho mláděti samčího pohlaví, proč tedy váš zákaz zahrnuje i samici a mládě samičího pohlaví? Odpověz: Hle, Písmo Svaté analogicky zakazuje i matku mláděte. Pokud jde o mládě samičího pohlaví, slovo בְּנוֹ zahrnuje jak mláďata samčího, tak samičího pohlaví. ****

**** Viz poznámka v Kapitole 8

Obdobně slovo syny בָנִים chápe i verš: Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení. (1M 3:16), také zde slovo synové zahrnuje děti obecně, tedy jak chlapce, tak i dívky.

Užití množného čísla לֹא תִשְׁחֲטוּ neporazíte, znamená, že nikdo z těch kdo ví, že bylo poraženo mládě, nemůže stejný den porazit jeho otce nebo matku, a naopak, nikdo z těch kdo ví, že byl poražen otec či matka mláděte, nemůže ve stejný den porazit mládě.

Ze stejných důvodů je zakázána porážka březí samice.
Pokud je březí samice poražena nedopatřením nebo záměrně, není povoleno konzumovat jak matku, tak i nenarozené mládě, neboť nenarozené mládě se stává
נְבֵלָה zatímco poražená matka se stává טָמֵא.

A proto je konzumace březí samice i embrya zakázána; rabíni talmudistů se ale snaží tvrdit, že Alláh* konzumaci březí samice a embrya nezakázal, a že konzumace poražené březí samice i embrya je přípustná.
Nicméně učenci, mír s nimi, předložili talmudistům šest důvodů, proč je konzumace embrya nepřípustná:
1) Zdechlinu
נְבֵלָה nebo něco rozsápaného nebude jíst, aby se tím neznečistil. (3M 22:8)
2) Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev. (3M 3:17)
3) Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev. (3M 3:17)
4) Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu. (1M 32:33) - jedná se sice o vyprávění, to ale obsahuje zákaz.
5) Kus skotu nebo bravu neporazíte v týž den s jeho mládětem. (3M 22:28)
6) Embryo ještě nepřežvykuje.

Poslední důvod je potřeba vnímat jako nejpádnější, neboť konzumace embrya znamená konzumaci zvířete, které nepřežvykuje; mláďata přežvýkavců totiž do sedmi dnů věku sajou pouze nebo převážně jen mléko a nemají plně vyvinutu trávicí soustavu.

V případě, že si s březostí nejsme jisti a máme pochybnosti, je potřeba jednat jako v případě potvrzené březosti, neboť v případě pochybností se přikláníme k přitěžující variantě.