Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 12

Hřbet porážkového nože musí být po celou dobu porážky odkrytý a viditelný, nesmí se stát, aby byl zakryt například srstí, kůží respektive peřím, nebo hrtanem či jícnem; pokud tomu tak není, poražené zvíře není způsobilé ke konzumaci.
Překrytí hřbetu porážkového nože se označuje jako
חלדה.

Porážené zvíře nesmí být drženo porážejícím, musí být drženo jinou osobou.

Porážející stiskne palcem a ukazovákem přední část tlamy zvířete v oblasti brady, tváře (líce) a nosu (v blízkosti mulce), zakloní hlavu poráženého zvířete, tak aby byla dostupná oblast chřtánu (hrdla) a v oblasti chřtánu provede řez.
Pokud bylo zvíře během porážky svázáno, musí být po jejím dokončení uvolněno, aby se mohlo zmítat a krev tak mohla z oblasti řezu odtékat.

Drůbež není potřeba svazovat.

Pokud je poráženo ptáče nebo drobný pták, porážející ho uchopí tak, že jednou rukou stiskne za zády křídla, druhou rukou natáhne krk a nehtem tlačí na kůži ve spodní části krku tak dlouho, dokud nenatrhne hlavu*, tedy dokud se neprotrhne kůže a průdušnice.

* viz 3M 1:15 a 3M 5:8 - poznámka překladatele

Pokud je porážen velký pták, porážející ptákovi ležícímu na zemi stoupne na křídla.
Aby nedošlo při porážce k problémům, může porážející využít pomoc další osoby.
Řez musí přetnout průdušnici v hrdle, není přípustné, aby byl řez veden příliš blízko hlavy nebo naopak příliš blízko těla, takto chybně vedený řez se označuje
הגרמה.
Ptáka poraženého tímto chybným způsobem není povoleno konzumovat.

Může se stát, že porážkový nůž sjede po peří a neprotne průdušnici, také v tomto případě se jedná o chybně provedenou porážku a maso takto poraženého ptáka je zakázáno konzumovat.

Jak již bylo řečeno, řez vedený příliš blízko hlavy nebo příliš blízko těla se označuje jako הגרמה; jedná se o řez, během kterého se nůž dotýká kořene jazyka, nebo o řez vedený v blízkosti těla, tedy u místa kde krk vychází z těla ptáka nebo zvířete.

Pokud se stane, že jsou hrtan a jícen během porážky vytrženy, nebo pokud jsou hrtan a jícen odtrženy a pohybují ze strany na stranu, nebo pokud jsou odtrženy jeden od druhého a nejde je tak proříznout, nebo pokud jsou proříznuty mimo místo, kde jsou přirozeně přirostlé; jedná se o chybně provedenou porážku a maso takto poraženého zvířete není přípustné konzumovat.
Porážku provedenou chybně z důvodu odtržení jícnu a hrtanu označujeme jako
עיקור.

Pokud se stane, že porážející položí porážkový nůž na krk poráženého zvířete, a tlačí na nůž způsobem, jakým se krájí sýr, nebo když udeří porážené zvíře porážkovým nožem do krku způsobem, jakým se používá sekáček na maso při sekání kostí, jedná se o chybně provedenou porážku a maso takto poraženého zvířete není přípustné konzumovat.
Takto chybně provedenou porážku označujeme jako
דרסה.