Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 6

Vězte, že nám Alláh* povolil konzumovat (rituálně čistá) zvířata, ryby, ptáky a kobylky; nicméně jejich konzumace je vyžaduje splnění určitých podmínek.
Jednou z těchto podmínek, je zákaz konzumace živých tvorů, neboť je psáno: Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. (1M 9:4)
Tento verš zakazuje vyříznout ze živého tvora nějakou jeho část a jíst jí.
Část vyříznutou z živého tvora označujeme jako
אבר מן החי.

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.

Zakázána je i konzumace uhynulých tvorů, ať již uhynuly přirozeným způsobem nebo byla ulovena a usmrcena nějakým predátorem, neboť je psáno: Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. (5M 14:21)
Je však povoleno dát nebo prodat uhynulé zvíře jinověrcům, neboť je psáno: Buď ji dáš přistěhovalci, který žije v tvých branách, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci. (5M 14:21)
Písmo Svaté vysvětluje zákaz konzumace uhynulých tvorů následujícím způsobem: Vždyť jsi svatý lid
יהוה, svého Boha. (5M 14:21)

Konzumaci zvířat ulovených a usmrcených predátorem zakazuje verš: Buďte mými muži svatými. Maso zvířete rozsápaného na poli nebudete jíst, hodíte je psovi. (2M 22:30)
Neznamená to však, že je zakázána pouze konzumace zvířat rozsápaných na poli; pole je zmíněno pouze proto, že na něm dochází k ulovení a rozsápání zvířat nejčastěji.
Nařízení: hodíte je psovi (2M 22:30) vychází z předpokladu, že maso rozsápaného zvířete může být kontaminováno například plísněmi, hmyzem, choroboplodnými zárodky či jinými škodlivými látkami, které by člověku mohly uškodit; pes je ale vůči těmto látkám často imunní, proto může masem z rozsápaného zvířete zahnat hlad.
Neboť jak říká žalmista: ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. (Žalm 86:5)

Samozřejmě masem rozsápaného zvířete nemusíme krmit jen psy, ale i jiná podobná masožravá zvířata.

Stejně jako rozsápaná zvířata, tedy טְרֵפָה a uhynulá zvířata, tedy נְבֵלָה, je zakázáno konzumovat i nemocná a zraněná zvířata.

Aby bylo možné konzumovat povolené živočichy, je nezbytné je zbavit života vhodným způsobem.
Dobytek a ptáci musí být rituálně poraženi, ryby musí být zbaveny života mimo vodu, tedy na vzduchu a kobylky ve vodě.