Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 2

V Páté knize Mojžíšově je psáno: Smíte jíst tato zvířata: býka, ovci a kozu, jelena, gazelu, daňka, kozorožce, antilopu díšona, tura stepního a divokou kozu. (5M 14:5)
Zmíněna jsou zvířata, která splňují všechna tři kriteria, jmenovitě se jedná o hovězí dobytek, kozy a ovce a dále pak volně žijící zvěř jako je jelen, gazela, kozorožec, antilopa atd.
A následně je uvedeno obecné pravidlo: zkrátka všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta úplně rozpolcená, přežvýkavce mezi zvířaty. (5M 14:6)
Poté jsou vyjmenování zástupci tří druhů, které nesplňují všechna kritéria: Jen tento druh nebudete jíst z těch, která přežvykují nebo která mají kopyto rozpolcené, velblouda, zajíce a damana. Jsou to přežvýkavci, ale nemají úplně rozpolcené kopyto; budou pro vás nečistí. (5M 14:7)

A poté je zmíněno prase, jako zástupce živočichů, kteří sice mají úplně rozpolcená kopyta, ale nepřežvykují: Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. (5M 14:8)
Je zakázáno prase jíst a dotýkat se jeho zdechliny, neboť je psáno: Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. (5M 14:8)

Všechny tyto skutečnosti dokazují výše uvedené tvrzení, tedy to, že je zakázáno konzumovat zvířata, která nesplňují alespoň jedno ze tří kriterií.
V pojednání o rituální nečistotě podrobněji popíšeme, co je naší povinností, v případě, že se dotkneme zdechliny zvířete, patřícího do některé ze čtyř uvedených skupin.

Podle naší tradice není dovoleno jíst mláďata zvířat splňujících všechna tři kriteria v případě, že jsou mladší než sedm dní, neboť do této doby nemají plně vyvinut trávicí systém, sají mateřské mléko a nepřežvykují.
Mateřské mléko není tráveno stejným způsobem jako strava přežvýkaná.
Nicméně mládě nemůžeme považovat za rituálně nečisté zvíře, protože limitující kriterium přežvýkání nepostrádá, pouze ještě není plně vyvinuto a používáno.
Jakmile se ale mládě začne pást či začne být přikrmováno sušenou pící, tj. začne přežvykovat, a dokáže přežít bez mateřského mléka, splňuje všechna tři kriteria.

Můžeme tedy tvrdit, že je povoleno jíst zvířata, která přežvykují a která jsou již schopna konzumovat potravu vyžadující přežvýkání.
Alláh* nám dále povoluje jíst vodní živočichy, kteří mají ploutve a šupiny chránící jejich tělo, jak je psáno: Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst. (3M 11:9) a zakazuje nám jíst vodní živočichy, které tyto dva znaky nemají a označuje je jako
שֶׁקֶץ, jak je psáno: Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny. (3M 11:10)

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.