Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 18

A nyní se budeme věnovat rybám a kobylkám.

Platí pravidlo, že konzumovat můžeme pouze povolené ryby, které byly živé vytaženy z vody, a které byly následně mimo vodu usmrceny, tedy byly usmrceny na vzduchu, neboť je psáno: Mají se pro ně vylovit יֵאָסֵף všechny ryby z moře, aby měli dost? (4M 11:22), z textu vyplývá, že ryby mají být vyloveny (doslova shromážděny) živé.

Není přípustné do vytažené ryby před jejím uhynutím mlátit, není přípustné na ní dupat, mačkat jí, nebo jí třeba zahrabat do písku.
Pokud k něčemu podobnému před uhynutím vytažené ryby dojde, je konzumace jejího masa nepřípustná; rabíni talmudistů, odvolávaje se na vlastní tradici, to připouští.
Pokud ryba uhyne ještě ve vodě (která je jejím přirozeným životním prostředím), stává se
נְבֵלָה a je zakázáno jí konzumovat.
To je důvod proč je nepřípustné konzumovat (leklé) ryby nacházející se vodní hladině; tyto uhynulé ryby jsou
נְבֵלָה.
Je zakázáno konzumovat ryby, které se uhynulými rybami živí, tedy, v jejichž trávicím traktu se nachází leklé ryby.
Je obecně známo, že je zakázané to, co obsahuje něco zakázaného; a zákaz má stejnou váhu jako v případě zakázaného.
Míra znečištění není důležitá, zakázanou se potravina nebo nápoj stává, i když je znečištěna velmi malým množstvím zakázané přísady.

Náš velký učenec Solomon, nechť odpočívá v pokoji, ve své knize o šechitě napsal, že pokud ulovená ryba pozřela rybu, která se ještě nezačala rozkládat, je možné tuto nerozkládající se čerstvě pozřenou rybu z těla ulovené ryby vyndat a po důkladném omytí je ulovená ryba poživatelná.
Tento názor je ale potřeba přehodnotit, neboť kdo může spolehlivě tvrdit, že ulovená ryba nepozřela čerstvě leklou rybu a stala se tak nezpůsobilou ke konzumaci?!

Pokud jde o kobylky a sarančata, ty je nutné utopit ve vodě, neboť jejich přirozeným prostředím je souš; pokud jsou sarančata a/nebo kobylky utopeny ve vodě, jsou způsobilé ke konzumaci.
Jedná se ale pouze o názor těch, kdo připouští jejich konzumaci i v době vyhnanství.
Domnívám se ale, že by bylo lepší kobylky a sarančata během našeho vyhnanství nekonzumovat (neboť nejsme schopni přesně identifikovat povolené druhy) a počkat do příchodu mesiáše, který přesně specifikuje, které druhy sarančat a kobylek jsou povolené.