Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 17

A je zde také verš: Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky. (5M 14:21)
My se striktně držíme doslovného výkladu tohoto verše, chápeme ho tedy jako zákaz vařit kůzle v mléce jeho matky.
Analogicky verš chápeme i tak, že se zákaz vztahuje i na ostatní povolené živočichy; tedy že zakazuje vařit tele nebo jehně v mléce vlastní matky.

Na základě přísnějšího výkladu by bylo možné dojít k závěru, že je zakázáno vařit maso v mléce. 
Na základě přesnějšího výkladu lze tvrdit, že je zakázáno vařit telecí maso v kravském mléce, jehněčí maso v ovčím mléce a kůzlečí maso v mléce kozím.
Zákaz vařit mládě v mléce jeho matky, tedy v mléce daného druhu, se vztahuje na všechna domácí zvířata a zvěřinu.
Na rozdíl od nás rabíni Talmudistů zakazují konzumovat jakékoli maso s jakýmkoliv mlékem nebo mléčným výrobkem, byť jen v nepatrném množství.
Ten kdo něco podobného tvrdí, nejenom že dává na odiv mdlost svého rozumu, ale i přestupuje přikázání Zákona: Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. (5M 13:1)
Přejeme si, aby ti kdo to tvrdí, a ti kdo je následují, nakonec nalezli cestu k pravdě Boží.