Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 3

Dále je psáno: Budou pro vás hodni opovržení. (3M 11:11)
Další věta verše upřesňuje význam hebrejského slova
שֶׁרֶץ; jedná se o zákaz konzumace a kontaktu se zdechlinou.

Měli bychom si od nich držet odstup, aby jimi nebyly kontaminovány naše potraviny, neboť je psáno: Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení. (3M 11:11)
A dále je psáno: Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení. (3M 11:12)
Tento verš opakuje dříve vyslovený zákaz.

Verš zdůrazňuje podmínku Všechno ve vodě, tedy že musíme mít v opovržení živočichy, kteří nemají ploutve a šupiny během svého života ve vodě; existuje ale druh ryby známý pod jménem Kena'at*, která v síti po vytažení z vody ztrácí šupiny, ve vodě ale šupiny a ploutve má, patří tedy k povoleným rybám.

* Kena’at - mohlo by se jednat o makrelu španělskou Scomberomorus maculatus arabsky سمك الكنعد (samak) al kanad  - poznámka překladatele)

Výše uvedený verš vysvětluje, proč je tento konkrétní druh, stejně jako ryby patřící ke stejnému rodu, povolen.
Tímto veršem chtěl Alláh* odstranit pochybnosti, které by mohly vzniknout.

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.

A vězte, že ač není uvedeno pravidlo pro vodní živočichy splňující pouze jedno ze dvou kritérií, platí stejný princip jako pro zvířata nesplňující všechna tři kriteria, tedy není povoleno je konzumovat.

Pravidla týkající se vodních živočichů obsahuje také Pátá kniha Mojžíšova, pouze je zde výraz opovrženíhodný שֶׁקֶץ nahrazen výrazem (rituálně) nečistý טָמֵא: Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: všechno, co má ploutve a šupiny. To smíte jíst. (5M 14:9)
Co nemá ploutve ani šupiny, jíst nesmíte; bude to pro vás nečisté. (5M 14:10)
Výraz
טָמֵא zde má obdobný význam jako výraz שֶׁקֶץ.
Význam slova
שֶׁקֶץ je vysvětlen na začátku této kapitoly.

Věz, že výraz טָמֵא, velmi často spojovaný s jídlem, má téměř stejný význam jako שֶׁקֶץ.
Pokud se ale tento výraz váže k osobě, která se má dostat do kontaktu s nějakou nečistotou, znamená to, že se tato osoba stane nečistou.
Slovo
טָמֵא je tedy potřeba vykládat na základě kontextu, tj. podle slova ke kterému se váže.